Management

Floriaan van Bemmelen is doelgericht. Mijn focus is op het gezamenlijk behalen van het resultaat. Oog voor hebben voor samenhang, groei kansen medewerkers en respect voor de omgeving.

  • Zorg voor duurzame groei… organiseer de realisatie van groei voor het bedrijf….
  • Coördineer het programma
  • Reorganiseer het inkoopteam zodat er meer focus is op kwaliteit en bekostiging…
De Friesland Zorgverzekeraar (2012 – 2015): directeur Zorg en Gezondheid a.i. Business Unit met ca. 70 Fte, verantwoordelijk voor contractering en zorgkosten beheersing (ca. > 1 miljard). Ondersteunen ‘herschikking zorglandschap’ in kader programma Friesland Voorop. Actieve hands-on aanpak.
Resonandina (2011- heden): algemeen directeur. Ontwikkelen business concept en implementatie verhuur van mobiele radiologische (MRI) functionaliteiten in full-service. Marktverkenning in Europa en Zuid-Amerika. resonandina.com
Multizorg VRZ: directie a.i.
NFU (2011-) programmamanager invoering prestatiebekostiging en DOT voor de samenwerkende UMC’s. Aandachtspunten productstructuur, bekostiging, kwaliteit en indicatoren, liquiditeit, onderhandelingen met verzekeraars, procedures en landelijke ‘hick-ups’.
NZa (2009) projectleider Lange Termijn Datakwaliteit en JMV. Monitor GGZ 2009 o.a. expert meeting. Coaching div. andere interne projecten binnen directie Cure.
DBC Onderhoud projectleider proefdraaien DOT (2009). Implementatie nieuwe productstructuur, proefdraaien systeem kant (Grouper), aansluiting met AO/IC in de ziekenhuizen DBC Onderhoud (2007-2009): projectleider Clinical Expert Teams: afstemming met de veldpartijen, draagvlakverhoging, interne procesoptimalisatie (onderdeel DOT traject).
Agis Zorgverzekeringen (2007-2009): Executive manager zorginkoop instellingen a.i. Strategisch Inkoopplan o.b.v. kwaliteit met schadelastbeheersing doelstelling ( 20M), impact liberalisering voor zorgverzekeraar, optimalisatie rapportage en prognosestructuur, herinrichting team(domein- en resultaatverantwoordelijkheid, cultuurtraject), premiebegroting. Specifieke problematiek: financiering ziekenhuizen (o.a. overdekking, bevoorschotting), vergroting B segment.
MRI-centrum Amsterdam (2007).:Directeur a.i. Ontwikkeling businesscase outsourcing radiologie en new business. Contractering met verzekeraars en ziekenhuizen.
Zuwe Hofpoortziekenhuis (2004 – 2007): Directeur Medische zaken. Dagelijkse collegiale aansturing van het ziekenhuis, m.n. de ondersteunende afdelingen. Specifieke aandachtspunten: ondernemingsplan (portfolio analyse op DBC cluster niveau), bezuinigingsoperatie in organisatiekosten, onderhandelingen met verzekeraars, kwaliteitsbeleid, problematiek disfunctioneren specialisten, samenwerkingsrelaties huisartsen en omliggende ziekenhuizen. Betrokken bij het “outsourcen” van de orthopedie en reumatologie (SMK).
Agis Zorgverzekeringen (2002 – 2004): Manager Zorg Ziekenhuizen. Verantwoordelijk voor zorginkoop en schadelastbeheersing. Specifieke knelpunten in portefeuille (o.a. Slotervaartziekenhuis, lumpsum discussie medisch specialisten, acute zorg, academische component, AGIO’s). Betrokken bij productontwikkeling commerciële divisie. Lid van CTG kamer 1. Agis Zorgverzekeringen (2000 – 2002): Accountmanager huisartsen a.i. Inkoop zorg, relatieherstel en innovatietrajecten. Specifieke aandachtspunten: Implementatie POH, financiering en organisatie dienstenposten (HAP), opvang huisartsen tekort (opzetten noodpraktijken)