Advies

Goed luisteren en doorvragen om de kern van de vraag te pakken. Vervolgens in kleine en transparante stappen naar de oplossing. Floriaan van Bemmelen: ‘een goede visie heeft draagvlak nodig!’

  • Ontwerp een dashboard waarin sturing op productie hanteerbaar wordt….
  • Maak een business case en geef advies over de te volgen richting…
Hospital Arco Iris, La Paz Bolivia (senior expert) (2010 – 2012) analyse bedrijfsvoering, logistiek en marktpotentie. Strategisch meerjarenplan in termen van rentabiliteit (productie en marktvergroting), (keten)samenwerking en kwaliteit. Positionering in ‘instabiele’ politieke en financiële omgeving. Opdracht als vrijwilliger.
Eerstelijns Medische Centra Houten (2010 – 2011): concretiseren ketenzorgprogramma’s ( DM, COPD, CVR, Depressie, Angst): businessplan, voorbereiding contractering, optimalisatie stuurinformatie, verbeterpotentieel.
Sticht. Gezonde Nieren (2009 – 2011): ontwikkeling preventieprogramma nierfalen i.s.m. Hans Mak instituut, Nierstichting en Baxter.
sanofi-aventis (2010 – 2011): productontwikkeling aanvullende dienstverlening mammacarcinoom.
Algemene ziekenhuizen (o.a. Alysis, Scheperziekenhuis) (2009 – 2011): dynamische business planning (strategische keuzen, speerpunten en rentabiliteit (analyse DBC, kosten, impact locatiekeuzen d.m.v. dashboards), aanpak marktbenadering.
DBC Onderhoud (2008-2009): opzet projectondersteuning herijking ondersteunerscompensatie.
Urologenmaatschap ontwikkeling business case niersteencentrum: ruimte voor ondernemerschap, begeleiding bij onderhandelingen (2008):
Zorgverzekeraars Nederland (2003): Basisontwerp financieringsstructuur huisartsenzorg Onderhandelingen met LHV, VWS, CTG en CvZ, o.a. over ontwerp van de nieuwe financieringsstructuur. Lid CTG kamer 5.